Stopiwch y Ffair Arfau DPRTE yn Nghaerdydd – Mawrth 16 2016 yn y Motorpoint Arena

FFRWDRWCH IFFWRDD!

YN Y MOTORPOINT ARENA

16/03/2016

@ Motorpoint Arena, Caerdydd Bomiau ar Fomiau ar Fomiau!

Pa fath o berson sydd yn edrych ar yr erchyllderau sydd yn traflyncu Syria, y miloedd sydd wedi gorfod ffoi oherwy­dd rhyfel, y nifer aflan o farwolaethau o’r holl ryfeloedd amrywiol ar draws y byd a sydd yn meddwl: “Mae angen mwy o fomiau a drylliau ar y byd yma!”

MAE DRYLL YN DECLYN GYDA GWEITHIWR AR BOB PEN

Pa bynnag ffordd y caiff dryll eu defny­ddio – mae’n parhau i bod yn wir bod defnyddio adnoddau i adeiladu bomi­au mwy a bomiau “gwell” dim ond yn creu elw i’r dynion busnes sydd yn gw­erthu’r arfau yma. Dynion busnes sydd yn gwneud ffortiwn o marwolaeth ha­noedd o filoedd o fobl pob blwyddyn.

Tyfiant mewn marwolaethau o ryfel ers 2008
Tyfiant mewn marwolaethau o ryfel ers 2008

Mis Mawrth yma bydd Caerdydd yn cynnal y Ffair Arfau DPRTE (Defense Procurment, Reaserch, Technology & Exportability). Bydd delwyr arfau o bob ban byd yn gwerthu eu deunyddiau afiach heb unrhyw ofid dros y dioddef maent yn elwa ohono. Mae rhai ohonom yn meddwl nad yw hyn yn dderbynniol.

Byddwn ni yn gweithredu yn ei erbyn. Pam ddim ymunno a ni?

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a ni ar stopthecardiffarmsfair@riseup.net
a ewch i’n gwefan stopcardiffarmsfair.info https://www.facebook.com/stopcardiffarmsfair/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *